Základní informace
Povaha portfolia / Investiční strategie a cíl
Upozornění na riziko
Detailní informace ke stažení
Typ portfolia Akciové a opční
Konstrukce Aktivní správa s využitím opcí, analýzy vnitřních obchodů a fundamentální analýzy
Manažer portfolia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 1/9/2022
Denominace USD
Minimální vklad 25 000 USD
Investiční horizont 3 roky
Výstupní podmínky 1 měsíc výpovědní lhůta

Portfolio je vhodné pro dynamické investory, s vyšším sklonem k riziku.

Tato investiční strategie je charakterizována aktivní správou, která je odlišná od pasivní strategie „kup a drž“. Bezprostřední reakce na aktuální dění na trzích nám pomáhá optimalizovat výkonnost a riziko portfolia. V situacích, kdy je vysoká pravděpodobnost negativního vývoje na akciových trzích, je součástí tohoto investičního přístupu i možnost využít tzv. krátkých pozic, které vydělávají při poklesu podkladového instrumentu. Cílem využívání takovéto možnosti však není pouze spekulace, ale zejména také správa celkového rizika portfolia.

Investiční strategie a cíl

V rámci této investiční strategie jsou investice do akcií kombinovány investicemi do opcí. Zařazení opcí do investičního portfolia a realizace opčních strategií může přispět k výrazně vyššímu zhodnocení investovaného majetku a současně ke snížení rizika. Některé opční strategie umožňují jasně definovat cílený výnos a riziko, které je podstupováno. Procentuální zastoupení opcí a fyzických pozic v portfoliu se může výrazně lišit v závislosti na aktuální situaci na trhu.

K vyhledávání atraktivních investičních příležitostí je mimo jiné využíván bezprostřední přístup k veřejně dostupným informacím o vnitřních obchodech a jejich analýza. Aktivita vedoucích osob a investičních fondů s potenciálním přístupem k neveřejným informacím mohou mít zcela zásadní vliv na budoucí vývoj hodnoty akcií dané společnosti. Důležitým kritériem je také fundamentální analýza. Jako doplňující kritérium pro rozhodování o investici a jejím načasování je využívána technická analýza.

Významným charakteristickým prvkem této strategie je také značná diverzifikace, která přispívá k nižšímu riziku. Typicky se portfolio skládá z 10 – 30 pozic.

Maximální váha jedné pozice v portfoliu: 20%

Maximální váha všech spekulativních opčních pozic v portfoliu: 30%

Cílem aktivní správy portfolia je nejenom překonávat index S&P 500, ale dosahovat pozitivní výkonnosti portfolia i v méně příznivých obdobích.

Investiční strategie Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 7 ze 7, což představuje nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na nejvyšší úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt držet 3 roky.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 25 000 USD

Scénáře 1 rok2 roky3 roky
Stresový scénář 21 63518 72316 203
Nepříznivý scénář 23 21821 65520 198
Neutrální scénář 26 50028 09029 775
Příznivý scénář 28 00031 36035 123

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších třech let při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 25 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj na světových akciových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, jako je poplatek ze zisku.

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách mercurius.pro.

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.


nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
Časové obdobíKonec obdobíZačátek obdobíHodnota na konciHodnota na začátkuVýkonnost
1M (%)24.2.202425.1.2024314 031,74321 916,45-2,45%
3M (%)24.2.202426.11.2023314 031,74333 835,15-5,93%
6M (%)24.2.202428.8.2023314 031,74295 488,286,28%
1Y (%)24.2.202424.2.2023314 031,74209 922,8649,59%
od založení24.2.20241.4.2020314 031,74100 000,00214,03%

* Výsledky nezahrnují poplatky uvedené v Ceníku služeb

Vývoj čtvrtletního historického celkového hrubého nominálního zhodnocení investice ve výši 100 000 USD v Aktivním portfoliu : od 1. dubna 2020 do 30. 11. 2022 je zobrazen simulovaný výnos a od 1. 12. 2022 je zobrazen skutečný historický výnos. Všechny hodnoty jsou přepočteny na měnu USD a jsou uvedeny před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním. Zdroj: Mercurius Pro, o.c.p., Bloomberg Professional Terminal, https://nbs.sk/statisticke-udaje/vybranemakroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/. Hodnoty jsou vypočteny na bázi základního indexu; p.a. báze je vypočtena na bázi 365 dní. Uvedené údaje jsou historické. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.