Základní informace
Povaha portfolia / Investiční strategie a cíl
Upozornění na riziko
Detailní informace ke stažení
Typ portfolia Akciové
Konstrukce World’s Blue Chips, Dividend Shares, High Yields Stocks
Manažer portfolia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 1/4/2020
Denominace USD
Minimální vklad 25 000 USD
Investiční horizont 3 roky
Výstupní podmínky 1 měsíc výpovědní lhůta

Portfolio je vhodné pro dynamické investory, se středním sklonem k riziku. Jádrem portfolia jsou Blue Chips z jednotlivých indexů (S&P 500, DAX, Nikkei 225, etc.], dividendové sub indexy (DivDAX,etc.) a akcie s nadproporcionálním dividendovým výnosem.

Investiční strategie a cíl

Výběr titulů se zakládá na kritériích tržní kapitalizace a výkonnosti akcie. Například z S&P 500 a předních US společností tuto kombinaci pro nás aktuálně představují akcie Micron Technology, Inc., McDonald's Corporation, The Coca-Cola Company, Bank of America Corporation, AT&T Inc., JPMorgan Chase & Co., Mastercard Incorporated, Visa Inc., Facebook, Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Microsoft Corporation a Apple Inc.

Na základě dlouhodobě stanovených růstových koeficientů byli do portfolia vytipováni leadeři v konkrétních indexových kategoriích. Portfolio bylo následně doplněno vhodnými dividendovými tituly, a bude případně doplněno i o indexy a vysoce výnosové akcie uzavřených fondů.

Přitom je sledována performance na municipálních, státních a korporátních bondech.

Plovoucí poměr mezi jednotlivými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě. Výchozím požadavkem je přitom výkonnost jednotlivých komponent. Regresní poměr čistých aktiv ve vztahu k dividendovým titulům má regresní povahu. Doba do maturity portfolia se s přibývajícím časem zkracuje. To znamená, že počátek období charakterizuje výrazně převažující zastoupení akcií v portfoliu na úkor dividendových titulů.

Po dosažení maturity se poměr promění. Poměrné zastoupení dividendových titulů se oproti počáteční fázi navýší. Ideální poměr složek v portfoliu podléhá aktuálnímu vývoji úrokových měr a výkonnosti trhu.

Investiční strategie Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což představuje třetí nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší střední úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt držet 3 roky.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 10 000 USD

Scénáře 1 rok2 roky3 roky
Stresový scénář 8 9108 5808 262
Nepříznivý scénář 9 6309 2738 930
Neutrální scénář 10 66611 37612 134
Příznivý scénář 11 36412 91514 678

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj indexu SP500 a jaký nastane celkový vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách mercurius.pro.

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

Symbol Společnost Nákupní cena Váha
TSLA Tesla Inc 413,98 8,16%
CRM Salesforce.com 250,14 8,09%
BABA Alibaba Group Holding limited 292,39 8,07%
NVDA Nvidia corporation 549,46 7,80%
NFLX Netflix, Inc. 505,87 7,98%
PYPL PayPal Holdings 191,66 8,01%
ADBE Adobe Inc 478,98 7,93%
V Visa Inc. 153,87 5,83%
MA Mastercard incorporated 337,43 7,99%
AAPL Apple Inc. 113,16 8,03%
FB Facebook, Inc. 258,66 7,96%
MSFT Microsoft Corporation 157,71 6,10%
PG The Procter and Gamble Company 139,61 8,04%

Časové období Konec období Začátek období Hodnota na konci Hodnota na začátku Výkonnost
1M (%) 26.10.2020 26.9.2020 134 912,67 128 630,93 4,88%
3M (%) 26.10.2020 28.7.2020 134 912,67 121 995,40 10,59%
6M (%) 26.10.2020 28.6.2020 134 912,67 100 000,00 34,91%
1Y (%) 26.10.2020 27.10.2019 134 912,67 100 000,00 34,91%


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Registrujte se, abychom Vám mohli zasílat novinky a nabídky Mercurius Pro

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.