Mercurius Pro zajišťuje politiku nízkých poplatků

Obchodní poplatky

Akcie a ETF 9)

Akcie, ETF obchodované v dané měně Minimální poplatek za obchod Tarif
au AUD 30 0,99 % z objemu obchodu
au CAD 30 0,23 CAD /akcie
au CHF 30 0,99 % z objemu obchodu
au CNH 500 0,99 % z objemu obchodu
au EUR 20 0,99 % z objemu obchodu
au GBP 40 0,99 % z objemu obchodu
au HKD 200 0,99 % z objemu obchodu
au HUF 20 000 0,99 % z objemu obchodu
au ILS 280 0,99 % z objemu obchodu
au JPY 2 500 0,99 % z objemu obchodu
au MXN 250 0,99 % z objemu obchodu
au NOK 200 0,99 % z objemu obchodu
au PLN 100 0,99 % z objemu obchodu
au RUB 2 000 0,99 % z objemu obchodu
au SEK 175 0,99 % z objemu obchodu
au SGD 30 0,99 % z objemu obchodu
au USD 25 0,23 USD/akcie

Dluhopisy 9)

Dluhopisy obchodované v dané měně Tarif
au EUR 1,99% z objemu obchodu
au HKD 1,99% z objemu obchodu
au USD 0,015% z objemu obchodu

Warranty 9)

Měna Minimální poplatek za obchod Tarif
au AUD 30 0,99 % z objemu obchodu
au EUR 20 0,99 % z objemu obchodu
au HKD 200 0,99 % z objemu obchodu
au USD 25 0,99 % z objemu obchodu

Opce na akcie a indexy 9)

Měna Minimální poplatek za obchod Tarif (v % nebo maximální částka v měně kontraktu za kontrakt)
au AUD 30 50 (maximální výše poplatku)
au CAD 30 33 (maximální výše poplatku)
au CHF 30 33 (maximální výše poplatku)
au EUR 20 33 (maximální výše poplatku)
au GBP 40 33 (maximální výše poplatku)
au HKD 200 260 (maximální výše poplatku)
au JPY 2500 3600 (maximální výše poplatku)
au KRW 20000 0,99 (%)
au NOK 200 300 (maximální výše poplatku)
au SEK 175 0,99 (%)
au USD 25 33 (maximální výše poplatku)

Futures a SSF 9)

Měna Minimální poplatek za obchod Tarif (kontrakt)
au AUD 30 50 (maximální výše poplatku)
au CAD 30 33 (maximální výše poplatku)
au CHF 30 33 (maximální výše poplatku)
au EUR 20 33 (maximální výše poplatku)
au GBP 40 33 (maximální výše poplatku)
au HKD 200 260 (maximální výše poplatku)
au JPY 2500 3600 (maximální výše poplatku)
au KRW 20000 39000 (max. výše poplatku)
au MXN 250 630 (maximální výše poplatku)
au NOK 200 300 (maximální výše poplatku)
au SEK 175 320 (maximální výše poplatku)
au SGD 30 45 (maximální výše poplatku)
au USD 25 33 (maximální výše poplatku)

Futures opce

Měna Minimální poplatek za obchod Tarif (kontrakt)
au AUD 30 50 (maximální výše poplatku)
au CAD 30 33 (maximální výše poplatku)
au CHF 30 33 (maximální výše poplatku)
au EUR 20 33 (maximální výše poplatku)
au GBP 40 33 (maximální výše poplatku)
au HKD 200 260 (maximální výše poplatku)
au JPY 2500 3600 (maximální výše poplatku)
au KRW 20000 39000 (max. výše poplatku)
au MXN 250 630 (maximální výše poplatku)
au NOK 200 300 (maximální výše poplatku)
au SEK 175 320 (maximální výše poplatku)
au SGD 30 45 (maximální výše poplatku)
au USD 25 33 (maximální výše poplatku)

Kovy

Měna Minimální poplatek za obchod Tarif
au USD 25 0,99 % z objemu obchodu

Podílové fondy

Měna Min Poplatek za transakci Tarif
au EUR 25 0,99 % z objemu obchodu
au USD N/A 25 N/A

Ostatní poplatky

Akcie, ETF obchodované v dané měně Tarif
Správa cenných papírů, včetně držitelské správy zdarma
Podání, změna, zrušení pokynu zdarma
Převod cenných papírů 2 % z objemu převodu + 100 EUR
Konverze měn na zabezpečení nákupu / prodeje cenných papírů [2] 0,09 % z objemu
Vstupní poplatek za nákup veřejně neobchodovaných podílových listů 5 % z objemu
Úrok z poskytnutého úvěru, půjčky debetní úrok třetích stran [12] + 5%
Fixní úrok za zapůjčení akcií (short) Výpůjční úroková sazba třetích stran [12] + 1%
Variabilní úrok za zapůjčení akcií (short) Výpůjční úroková sazba třetích stran [12] (1 + 25%)
Administrativní poplatek za zabezpečení získání vlastního identifikačního kódu pro klienta tzv. LEI kód 100 EUR + DPH
Administrativní poplatek za zabezpečení opětovné obnovy LEI kódu 50 EUR + DPH
Poplatek za držení ADR a GDR akcií přeúčtovaný poplatek správce
Bezhotovostní převod ve prospěch majetkového účtu klienta přeúčtovaný poplatek banky
Bezhotovostní převod na vrub majetkového účtu klienta přeúčtovaný poplatek banky

Poplatky třetích stran

1.1 Poplatky za obchody na burzách v USA a Kanadě.

1.1.1 V případě komise Interactive Brokers, LLC (IB Commission per Share) se jedná se o sazbu počítanou za počet zobchodovaných akcií.
1.1.2 Komise jednotlivých burz (Exchange Fees) Každá burza má svá vlastní pravidla výpočtu poplatku. Poplatek jednotlivým burzám se ve většině případů počítá dle toho, zda cena obchodované akcie je větší či menší než 1 USD/CAD. Dalším kritériem může na konkrétních burzách být druh příkazu. Pokud není dáno jinak, je počítána sazba ze sloupce „Remove Liquidity“.

Product Group Fee Minimum per Order Maximum per Order
Stocks 0.0048% of trade value EUR 0.60 EUR 72.00
ETFs 0.0048% of trade value EUR 0.60 EUR 48.00

1.1.3 Poplatek za vypořádání (Clearing Fees) Tento poplatek je počítán pro všechny burzy a příkazy společně dle uvedené sazby za akcii.

Product Group Fee Minimum per Order Maximum per Order
All All EUR 72.00
Fixed EUR 0.03 + Variable Fee N/A EUR 5.03
Variable 0.001% of trade value N/A EUR 5.00

1.1.4 Poplatky za transakci/regulaci (Transaction Fees/Regulatory Fee) Poplatek je počítán dle uvedené tabulky, kde Value of Aggregate Sales znamená celkový objem prodávaných akcií a IB Tiered Commission je komise IB dle bodu 1.1.1 výše.

Product Group Fee
All EUR 0.01 per trade

1.2 Poplatky za obchody na burzách v Evropě

1.2.1 Komise Interactive Brokers, LLC (Fee per Trade Value) Komise jsou počítány jako procentní sazba z objemu obchodu.
1.2.2 Poplatky jednotlivých burz (Exchange Fees), Poplatky za vypořádání (Clearing Fees), Poplatky za transakci/regulaci (Transaction Fees/Regulatory Fee) jsou v každém státě a na každé burze uvedené poplatky účtovány odlišným způsobem. Uvedené poplatky jsou účtovány dle typu obchodovaného instrumentu (akcie, ETF) či druhu příkazu (nákup, prodej, market, limit, příkazy při otevření či uzavření trhu). Podrobnosti jsou zde.

1.3 Další poplatky třetích stran. Více informací zde.

ADR poplatek Při držení ADR (American Depository Receipts) se navíc platí emitentům ADR poplatek ve výši USD 0,01 – USD 0,03 za každé držené ADR.
Francouzská transakční daň (F-FTT) Bez 0,30% daně z objemu transakce u společností se sídlem ve Francii a tržní kapitalizací nad EUR 1 miliardu.
Italská transakční daň (I-FTT) Bez 0,10% nebo 0,20% daně z objemu transakce (záleží na burze) u společností se sídlem v Itálii a tržní kapitalizací nad EUR 500 milionů.
Daň z objemu transakce ve Velké Británii & Irsku Bez 0,50% daně z objemu transakce a 1,00% daně z objemu transakce u irských společností.
Čína (Shanghai – Hong Kong daň z objemu transakce) Bez 0,10% daně z objemu transakce u obchodů na Shanghai – Hong Kong Stock Connect. Daň je zaokrouhlena na celé jednotky CNH.
Hong Kong (Daň z objemu transakce + Transakční poplatek SFC) Bez 0,103% daně a transakčního poplatku SFC z objemu transakce, který se vztahuje na akcie a warranty obchodované na Hong Kong Stock Exchange.
Úrokové sazby třetích stran jsou k dispozici zde. Výpůjční úroková sazba třetích stran je k dispozici v obchodní platformě TWS (ukázku můžete najít zde nebo v průvodci TWS zde).

1.4 Výpočet poplatků

1) 0,23USD x Ks – platí pro USA trh.
2) Výpočet maximálního poplatku – 0,005 USD x KS (počet kusů) x 45 – platí pro USA trh.

Společná ustanovení

1) Sazby při nákupu a prodeji cenných papírů jsou účtovány samostatně za každý obchod a částečné uskutečnění pokynu.
2) Pokud není v Ceníku uvedeno jinak, jsou v ceníku zahrnuty všechny náklady Mercurius Pro, o.c.p., a.s.
3) Ostatní poplatky neuvedené v Ceníku jsou sjednávány individuálně.
4) Mercurius Pro, o.c.p., a.s. si tímto vyhrazuje právo na sjednání individuálních poplatků za nákup / prodej aktiv.
5) Upozorňujeme klienty na skutečnost, že v souvislosti s obchodováním s finančními nástroji nebo investičními službami mohou vzniknout další náklady, vrácení daní a další.
6) Mercurius Pro, o.c.p., a.s. si vyhrazuje právo na změnu Ceníku služeb. Tento ceník je platný dnem podpisu Smlouvy mezi klientem a Mercurius Pro, o.c.p., a.s., nebo v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
7) Společnost ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty bude klientům účtovat DPH ke všem poplatkům týkajících se investičních služeb řízení portfolia a vedlejších investičních služeb správa cenných papírů. Zároveň tímto Mercurius Pro, o.c.p., a.s. upozorňuje klienta, že má právo vědět o existenci, povaze a výšce poplatků, provizích či o nepeněžitém plnění, které Mercurius Pro, o.c.p., a.s. přijímá nebo poskytuje. Zároveň má klient právo na informace, jakým způsobem jsou vypočítávány. Mercurius Pro, o.c.p., a.s. tímto klientům oznamuje, že poskytování investičních nebo vedlejších služeb může být spojeno s výplatou provizí, které jsou hrazeny Agentům, zprostředkovávajícím smluvní vztah mezi Mercurius Pro, o.c.p., a.s. a klientem. Mercurius Pro, o.c.p., a.s. dále uvádí, že tato skutečnost nebrání povinnostem vykonávat činnost v zájmu klienta.
8) Úrokové míry jsou kalkulovány z upravených hotovostních zůstatků každé jednotlivé měny. Úrok je vyjádřen na roční bázi, ale úrokové míry jsou počítány na denní bázi.
9) Celkový poplatek za obchod účtovaný zákazníkovi je součtem poplatků obchodní společnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. a „Poplatků třetích stran“. V některých případech mohou být Poplatky třetích strach účtovány k Celkovému poplatku dodatečně - Tyto výpočty jsou aplikovatelné pouze na národní měnu daného státu dle ceníku. V případě realizace obchodů v národní měně jiného státu se může výše poplatků lišit.
10) Obchodování s investičními nástroji probíhá na individuálním účtu zákazníka u partnerského obchodníka s cennými papíry, kterým je Interactive Brokers (UK) Ltd.
11) Poplatek se strhává v základní měně účtu, tzv. Base Currency. V případě, že je transakce v jiné měně než USD, je poplatek stržen v dané měně dle aktuálního kurzu k USD dle sazeb Interactive Brokers (UK) Ltd
12) Poplatky Třetích stran obsahují následující poplatky: poplatky Interactive Brokers (UK) Ltd, transakční poplatky burz, vypořádacích center nebo regulatorních orgánů. Více informací v sekci „Poplatky třetích stran“.
13) Poplatek je zákazníkovi stržen při finančním převodu, a to v měně transakce. V případě, že je transakce v jiné měně než USD, je poplatek stržen v dané měně dle aktuálního kurzu k USD dle sazeb Interactive Brokers (UK) Ltd.
14) Mercurius Pro, o.c.p., a.s. umožňuje jednu žádost o výběr zdarma za kalendářní měsíc. Po prvním výběru (jakéhokoli druhu) bude Mercurius Pro, o.c.p., a.s. účtovat uvedené poplatky Třetích stran za každé následné stažení finančních prostředků.

Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.