Emise dluhopisů

Podle Vašich požadavků a potřeb pro Vás můžeme emitovat dluhopisy ve dvou variantách, privátní nebo veřejné. Veřejné dluhopisy jsou na realizaci časově i finančně náročnější. Prospekt schvaluje ČNB (jde o auditované účetní uzávěrky, informace o emitentovi, klíčových osobách atd). Podmínky emise opět stanovuje emitent po konzultaci s poradcem emise. Forma dluhopisů je většinou zaknihovaná v Centrálním depozitáři. Verze může být zajištěná nebo nezajištěná. Nabídka probíhá většinou přes OCP nebo banku. Výnosy jsou vždy vyplácené prostřednictvím banky.


 • Větší objem finančních prostředků než z bankovního úvěru

 • Menší administrativní zátěž než u bankovních úvěrů

 • Větší flexibilita ve využití finančních prostředků

 • Krátká doba realizace (získání finančních prostředků)

 • Snížené riziko při rozvoji firmy v porovnání s bankovním úvěrem

 • Vyšší motivace zaměstnanců

 • Příznivá cena půjčených financíJednodušší a levnější variantou jsou privátní dluhopisy. Velkou výhodou zde je, že podmínky emise neschvaluje ČNB. Ten kdo nastavuje podmínky emise je zcela a jistě emitent (výnos, splácení atd). Dluhopisy můžete mít listinné nebo zaknihované, zajištěné (ručení, zástavní právo) nebo nezajištěné. Emisi může emitent nabízet sám nebo prostřednictvím prostředníka (banky, obchodníka s cennými papíry). Výnosy jsou vypláceny pomocí banky nebo přímo emitentem. Veřejné dluhopisy lze naopak nabízet veřejně a lze je také zobchodovat na burze.

Mercurius Pro za Vás zpracuje veškeré podklady, nastaví parametry přesně podle domluvy (doba splatnosti, minimální výší investice, výši kupónu) a vše také zadministruje (zajistí vypořádání, vedení evidence vlastníků, vyplácení úroků i jistiny). Pokud však máte zájem jen o poradenství a vše ostatní si zařídíte sami, rovněž to není problém.


Emise akcií

Uveřejňuje své finanční zprávy, důležité informace o společnosti jako je např. získání nového patentu, významné zakázky nebo změnu klíčové osoby ve firmě. Kromě transparentnosti zde významnou úlohu hraje i spontánní mediální zájem, který přirozeně vytváří povědomí o společnosti a jejím fungování a přitahuje tak i zájem veřejnosti včetně nových klientů. Společnost tak sama a zcela zdarma vytváří zcela přirozené PR. Výhodou takto nabytého kapitálu je fakt, že zůstane ve společnosti na dobu neurčitou a nenese s sebou další náklady.

Emise vlastních akcií vede ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Akcie lze veřejně nabízet a lze je obchodovat na burze. Prospekt akcií schvaluje ČNB (jde o auditované účetní uzávěrky, informace o emitentovi, klíčových osobách atd). Akcie jsou zaknihované v Centrálním depozitáři. Příprava na emisi se provádí skrze prostředníka jako je banka nebo OCP. Pro přípravu je nutné zajistit due diligence (právní prověrku), analytickou zprávu, audit za poslední tři roky převedený do IFRS apod. Celková doba realizace je přibližně až 6 měsíců.


 • Efektivní navýšení kapitálu společnosti

 • Optimalizace kapitálové struktury

 • Zvýšení likvidity akcií

 • Zvýšení transparentnosti firmy

 • Vytvoření přirozeného PR

 • Motivační zaměstnanecký proces

 • Zvýšení výkonnosti firmy

 • Usnadňuje zavádění zaměstnaneckých programůV případě uvedení firmy na pražskou burzu START se hodnota společnosti může pohybovat již od velikosti 1 mil. EUR. Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta.

Výhodou oproti emisím dluhopisů je, že akciový kapitál není ze své povahy určen ke splacení akciovou společností ani z něho nemusí být poskytována pravidelná dividenda, zejména při nepříznivém hospodářském vývoji. Z toho důvodu jsou emise akcií z hlediska akciové společnosti vhodné zejména pro dlouhodobé investice.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Registrujte se, abychom Vám mohli zasílat novinky a nabídky Mercurius Pro

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.

Služby směny deviz Universal Partners FX jsou poskytovány společností The Currency Cloud Ltd. registrovanou v Anglii pod číslem 06323311. Společnost Currency Cloud Ltd je autorizována úřadem Financial Conduct Authority na základě předpisů o elektronických penězích z roku 2011 pro vydávání elektronických peněz. Registrační číslo FCA: 900199.