Emise dluhopisů

Zpracujeme za vás veškeré podklady a nastavíme parametry dle domluvy (doba splatnosti, minimální výší investice, výše kupónu). Zajistíme veškerou potřebnou administraci (vypořádání, vedení evidence vlastníků, vyplácení úroků i jistiny).

Emitentům dluhopisů poskytujeme i samostatné poradenství.

Podle vašich požadavků a potřeb pro vás emitujeme dluhopisy ve dvou variantách – privátní, nebo veřejné.


 • Větší objem finančních prostředků než z bankovního úvěru

 • Menší administrativní zátěž než u bankovních úvěrů

 • Větší flexibilita ve využití finančních prostředků

 • Krátká doba realizace (získání finančních prostředků)

 • Snížené riziko při rozvoji firmy v porovnání s bankovním úvěrem

 • Vyšší motivace zaměstnanců

 • Příznivá cena půjčených financíVeřejné dluhopisy

Veřejné dluhopisy jsou na realizaci časově i finančně náročnější. Lze je nabízet veřejně a zobchodovat je na burze.

Podmínky emise (auditované účetní uzávěrky, informace o emitentovi a klíčových osobách) schvaluje ČNB, stanovuje je emitent po konzultaci s poradcem emise. Forma dluhopisů je většinou zaknihovaná v Centrálním depozitáři. Verze může být zajištěná nebo nezajištěná. Nabídka probíhá většinou přes OCP nebo banku. Výnosy se vždy vyplácí prostřednictvím banky.

Privátní dluhopisy

Privátní dluhopisy jsou jednodušší a levnější variantou. Podmínky emise neschvaluje ČNB, ale nastavuje je emitent (výnos, splácení atd). Dluhopisy můžete mít listinné nebo zaknihované, zajištěné (ručení, zástavní právo) nebo nezajištěné. Emisi můžete nabízet sami nebo prostřednictvím prostředníka (banka, obchodník s cennými papíry). Výnosy se vyplácí pomocí banky nebo přímo emitentem.


Emise akcií

Emise vlastních akcií vede ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Kromě transparentnosti pomáhá zvýšit spontánní mediální zájem. Společnost tak sama a zcela zdarma vytváří přirozené PR. Výhodou kapitálu nabytého emitováním akcií je fakt, že zůstane ve společnosti na dobu neurčitou a nenese s sebou další náklady.

Oproti emisím dluhopisů není akciový kapitál určen ke splacení akciovou společností ani z něj není třeba poskytovat pravidelná dividenda. To je výhodné zejména při nepříznivém hospodářském vývoji. Emise akcií jsou tak z hlediska akciové společnosti vhodné zejména pro dlouhodobé investice.

Akcie lze veřejně nabízet a obchodovat na burze. Prospekt akcií schvaluje ČNB (auditované účetní uzávěrky, informace o emitentovi nebo klíčových osobách atd.). Akcie jsou zaknihované v Centrálním depozitáři. Příprava na emisi se provádí přes prostředníka (banka nebo OCP). Pro přípravu je nutné zajistit právní prověrku, analytickou zprávu nebo audit za poslední tři roky převedený do IFRS. Celková doba realizace je až cca 6 měsíců.

V případě uvedení firmy na pražskou burzu START se hodnota společnosti může pohybovat již od velikosti 1 mil. EUR. Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta.


 • Efektivní navýšení kapitálu společnosti

 • Optimalizace kapitálové struktury

 • Zvýšení likvidity akcií

 • Zvýšení transparentnosti firmy

 • Vytvoření přirozeného PR

 • Motivační zaměstnanecký proces

 • Zvýšení výkonnosti firmy

 • Usnadňuje zavádění zaměstnaneckých programů


Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.