Kontaktné údaje Slovensko

E-mail

info@mercurius.pro

Adresa

Štetinova 4, 811 06, Bratislava Staré Město, Slovensko

Telefónne číslo

‭+421 41/222 01 96‬‬
+421 2/210 099 31

Dealing

Zadávanie pokynu 9:00 - 17:00
+4212/22200751
+4212/22200753
+4212/22200754

Kontaktné údaje Česká republika

E-mail

praha@mercurius.pro

Adresa

Hartigova 1016/41,
Praha 3, 130 00

Telefónne číslo

‭+420277001732 ‬‬

Dealing

Zadávanie pokynu 9:00 - 17:00
+420277001733
+420277001734

Náš tým

Ing. Juraj Trebatický

Predseda predstavenstva (CEO) trebaticky@mercurius.pro

Ing. Jakub Šroler

Člen predstavenstva
(member of the board) sroler@mercurius.pro

Petr Švec

Front office manager petr.svec@mercurius.pro

Back Office

backoffice@mercurius.pro

TeamViewer

Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.