Mercurius Pro zaisťuje politiku nízkych poplatkov

Obchodné poplatky

Akcie a ETF 9)

Akcie, ETF obchodované v danej mene Minimálny poplatok za obchod Tarif
au AUD 30 0,99 % z objemu obchodu
au CAD 30 0,23 CAD /akcie
au CHF 30 0,99 % z objemu obchodu
au CNH 500 0,99 % z objemu obchodu
au EUR 20 0,99 % z objemu obchodu
au GBP 40 0,99 % z objemu obchodu
au HKD 200 0,99 % z objemu obchodu
au HUF 20 000 0,99 % z objemu obchodu
au ILS 280 0,99 % z objemu obchodu
au JPY 2 500 0,99 % z objemu obchodu
au MXN 250 0,99 % z objemu obchodu
au NOK 200 0,99 % z objemu obchodu
au PLN 100 0,99 % z objemu obchodu
au RUB 2 000 0,99 % z objemu obchodu
au SEK 175 0,99 % z objemu obchodu
au SGD 30 0,99 % z objemu obchodu
au USD 25 0,23 USD/akcie

Dlhopisy 9)

Dlhopisy obchodované v danej mene Tarif
au EUR 1,99% z objemu obchodu
au HKD 1,99% z objemu obchodu
au USD 0,015% z objemu obchodu

Warranty 9)

Mena Minimálny poplatok za obchod Tarif
au AUD 30 0,99 % z objemu obchodu
au EUR 20 0,99 % z objemu obchodu
au HKD 200 0,99 % z objemu obchodu
au USD 25 0,99 % z objemu obchodu

Opcie na akcie a indexy 9)

Mena Minimálny poplatok za obchod Tarif (v % alebo maximálna čiastka v mene kontraktu za kontrakt)
au AUD 30 50 (maximálna výška poplatku)
au CAD 30 33 (maximálna výška poplatku)
au CHF 30 33 (maximálna výška poplatku)
au EUR 20 33 (maximálna výška poplatku)
au GBP 40 33 (maximálna výška poplatku)
au HKD 200 260 (maximálna výška poplatku)
au JPY 2500 3600 (maximálna výška poplatku)
au KRW 20000 0,99 (%)
au NOK 200 300 (maximálna výška poplatku)
au SEK 175 0,99 (%)
au USD 25 33 (maximálna výška poplatku)

Futures a SSF 9)

Mena Minimálny poplatok za obchod Tarif (kontrakt)
au AUD 30 50 (maximálna výška poplatku)
au CAD 30 33 (maximálna výška poplatku)
au CHF 30 33 (maximálna výška poplatku)
au EUR 20 33 (maximálna výška poplatku)
au GBP 40 33 (maximálna výška poplatku)
au HKD 200 260 (maximálna výška poplatku)
au JPY 2500 3600 (maximálna výška poplatku)
au KRW 20000 39000 (max. výše poplatku)
au MXN 250 630 (maximálna výška poplatku)
au NOK 200 300 (maximálna výška poplatku)
au SEK 175 320 (maximálna výška poplatku)
au SGD 30 45 (maximálna výška poplatku)
au USD 25 33 (maximálna výška poplatku)

Futures opcie

Mena Minimálny poplatok za obchod Tarif (kontrakt)
au AUD 30 50 (maximálna výška poplatku)
au CAD 30 33 (maximálna výška poplatku)
au CHF 30 33 (maximálna výška poplatku)
au EUR 20 33 (maximálna výška poplatku)
au GBP 40 33 (maximálna výška poplatku)
au HKD 200 260 (maximálna výška poplatku)
au JPY 2500 3600 (maximálna výška poplatku)
au KRW 20000 39000 (max. výše poplatku)
au MXN 250 630 (maximálna výška poplatku)
au NOK 200 300 (maximálna výška poplatku)
au SEK 175 320 (maximálna výška poplatku)
au SGD 30 45 (maximálna výška poplatku)
au USD 25 33 (maximálna výška poplatku)

Kovy

Mena Minimálny poplatok za obchod Tarif
au USD 25 0,99 % z objemu obchodu

Podílové fondy

Mena Min Poplatok za transakciu Tarif
au EUR 25 0,99 % z objemu obchodu
au USD N/A 25 N/A

Ostatní poplatky

Akcie, ETF obchodované v danej mene Tarif
Správa cenných papierov, vrátane držiteľskej správy zdarma
Podanie, zmena, zrušenie pokynu zdarma
Prevod cenných papierov 2 % z objemu prevodu + 100 EUR
Konverzia mien na zabezpečenie nákupu / predaja cenných papierov [2] 0,09 % z objemu
Vstupný poplatok za nákup verejne neobchodovaných podielových listov 5 % z objemu
Úrok z poskytnutého úveru, pôžičky debetný úrok tretích strán [12] + 5%
Fixný úrok za zapožičanie akcií (short) Výpožičná úroková sadzba tretích strán [12] + 1%
Variabilný úrok za zapožičanie akcií (short) Výpožičná úroková sadzba tretích strán [12] (1 + 25%)
Administratívny poplatok za zabezpečenie získania vlastného identifikačného kódu pre klienta tzv. LEI kód 100 EUR + DPH
Administratívny poplatok za zabezpečenie opätovnej obnovy LEI kódu 50 EUR + DPH
Poplatok za držanie ADR a GDR akcií preúčtovaný poplatok správcu/td>
Bezhotovostný prevod v prospech majetkového účtu klienta preúčtovaný poplatok banky
Bezhotovostný prevod na vrub majetkového účtu klienta preúčtovaný poplatok banky

Poplatky tretích strán

1.1 Poplatky za obchody na burzách v USA a Kanade

1.1.1 V prípade komisie Interactive Brokers, LLC (IB Commision per Share) sa jedná o sadzbu počítanú za počet zobchodovaných akcií.
1.1.2 Komisia jednotlivých búrz (Exchange Fees) Každá burza má svoje vlastné pravidlá výpočtu poplatku. Poplatok jednotlivým burzám sa vo väčšine prípadov počíta podľa toho, či cena obchodovanej akcie je väčšia či menšia než 1 USD/CAD. Ďalším kritériom môže na konkrétnych burzách byť druh príkazu. Pokiaľ nie je dané inak, je počítaná sadzba zo stĺpca „Remove Liquidity“.

Product Group Fee Minimum per Order Maximum per Order
Stocks 0.0048% of trade value EUR 0.60 EUR 72.00
ETFs 0.0048% of trade value EUR 0.60 EUR 48.00

1.1.3 Poplatok za vysporiadanie (Clearing Fees) Tento poplatok je počítaný pre všetky burzy a príkazy spoločne podľa uvedenej sadzby za akciu.

Product Group Fee Minimum per Order Maximum per Order
All All EUR 72.00
Fixed EUR 0.03 + Variable Fee N/A EUR 5.03
Variable 0.001% of trade value N/A EUR 5.00

1.1.4 Poplatky za transakciu/reguláciu (Transaction Fees/Regulatory Fee) Poplatok je počítaný podľa uvedenej tabuľky, kde Value of Aggregate Sales znamená celkový objem predávaných akcií a IB Tiered Commission je komisia IB podľa bodu 1.1.1 vyššie.

Product Group Fee
All EUR 0.01 per trade

1.2 Poplatky za obchody na burzách v Európe

1.2.1 Komisie Interactive Brokers, LLC (Fee per Trade Value) Komisie sú počítané ako percentná sadzba z objemu obchodu.
1.2.2 Poplatky jednotlivých búrz (Exchange Fees), Poplatky za vysporiadanie (Clearing Fees), Poplatky za transakciu/reguláciu (Transaction Fees/Regulatory Fee) sú v každom štáte a na každej burze uvedené poplatky účtované odlišným spôsobom. Uvedené poplatky sú účtované podľa typu obchodovaného inštrumentu (akcie, ETF) či druhu príkazu (nákup, predaj, market, limit, príkazy pri otvorení či uzatvorení trhu). Podrobnosti sú tu.

1.3 Ďalšie poplatky tretích strán. Viac informácii tu.

ADR poplatok Pri držaní ADR (America Depository Receipts) sa naviac platí emitentom ADR poplatok vo výške USD 0,01 – USD 0,03 za každé držané ADR.
Francúzska transakčná daň (F-FTT) Bez 0,30% daně z objemu transakcie u spoločnosti so sídlom vo Francúzsku a tržnou kapitalizáciou nad EUR 1 miliardu.
Talianska transakčná daň (I-FTT) bez 0,10% alebo 0,20% dane z objemu transakcie (záleží na burze) u spoločností so sídlom v Taliansku a tržnou kapitalizáciou nad EUR 500 miliónov.
Daň z objemu transakcie vo Veľkej Británii & Írsku Bez 0,50% dane z objemu transakcie a 1,00% dane z objemu transakcie u írskych spoločností.
Čína (Shanghai – Hong Kong daň z objemu transakcie) Bez 0,10% dane z objemu transakcie u obchodov na Shanghai – Hong Kong Stock Connect. Daň je zaokrúhlená na celé jednotky CNH.
Hong Kong (Daň z objemu transakcie + Transakčný poplatok SFC) Bez 0,103% dane a transakčného poplatku SFC z objemu transakcie, ktorý sa vzťahuje na akcie a warranty obchodované na Hong Kong Stock Exchange.
Úrokové sadzby tretích strán sú k dispozícii tu. Výpožičná úroková sadzba tretích strán je k dispozícii v obchodnej platforme TWS (ukážku môžete nájsť tu alebo v sprievodcovi TWS tu).

1.4 Výpočet poplatkov

1) 0,23USD x Ks – platí pre USA trh.
2) Výpočet maximálneho poplatku – 0,005 USD x KS (počet kusov) x 45 – platí pre USA trh.

Spoločné ustanovenia

1) Sadzby pri nákupe a predaji cenných papierov sú účtované samostatne za každý obchod a čiastočné uskutočnenie pokynu.
2) Pokiaľ nie je v Cenníku uvedené inak, sú v cenníku zahrnuté všetky náklady Mercurius Pro, o.c.p., a.s.
3) Ostatné poplatky neuvedené v Cenníku sú zjednávané individuálne.
4) Mercurius Pro, o.c.p., a.s. si týmto vyhradzuje právo na zjednanie individuálnych poplatkov za nákup / predaj aktív.
5) Upozorňujeme klientov na skutočnosť, že v súvislosti s obchodovaním s finančnými nástrojmi alebo investičnými službami môžu vzniknúť ďalšie náklady, vrátenie daní a ďalšie.
6) Mercurius Pro, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo na zmenu Cenníku služieb. Tento cenník je platným dňom podpisu Zmluvy medzi klientom a Mercurius Pro, o.c.p., a.s., alebo v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami.
7) Spoločnosť v zmysle zákona o dani a pridanej hodnoty bude klientom účtovať DPH ku všetkým poplatkom týkajúcich sa investičných služieb riadenia portfólia a vedľajších investičných služieb správa cenných papierov. Zároveň týmto Mercurius Pro, o.c.p., a.s. upozorňuje klienta, že má právo vedieť o existencii, povahe a výške poplatkov, províziách či o nepeňažitom plnení, ktoré Mercurius Pro, o.c.p., a.s. prijíma alebo poskytuje. Zároveň má klient právo na informácie, akým spôsobom sú vypočítavané. Mercurius Pro, o.c.p., a.s. týmto klientom oznamuje, že poskytovanie investičných alebo vedľajších služieb môže byť spojené s výplatou provízií, ktoré sú hradené Agentom, sprostredkovávajúcim zmluvný vzťah medzi Mercurius Pro, o.c.p., a.s. a klientom Mercurius Pro, o.c.p., a.s. ďalej uvádza, že táto skutočnosť nebráni povinnostiam vykonávať činnosť v záujme klienta.
8) Úrokové miery sú kalkulované z upravených hotovostných zostatkov každej jednotlivej meny. Úrok je vyjadrený na ročnej báze, ale úrokové miery sú počítané na dennej báze.
9) Celkový poplatok za obchod účtovaný zákazníkovi je súčtom poplatkov obchodnej spoločnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. a „Poplatkov tretích strán“. V niektorých prípadoch môžu byť Poplatky tretích strán účtované k Celkovému poplatku dodatočne - Tieto výpočty sú aplikovateľné iba na národnú menu daného štátu podľa cenníku. V prípade realizácie obchodov v národnej mene iného štátu sa môže výška poplatkov líšiť.
10) OObchodovanie s investičnými nástrojmi prebieha na individuálnom účte zákazníka u partnerského obchodníka s cennými papiermi, ktorý je Interactive Brokers (UK) Ltd.
11) Poplatok sa strháva v základnej mene účtu, tzv. Base Currency. V prípade, že je transakcia v inej mene než USD, je poplatok strhnutý v danej mene podľa aktuálneho kurzu k USD podľa sadzieb Interactive Brokers (UK) Ltd.
12) Poplatky Tretích strán obsahujú nasledujúce poplatky: poplatky Interactive Brokers (UK) Ltd. transakčné poplatky búrz, zúčtovacích centier alebo regulačných orgánov. Viac informácii v sekcii „Poplatky tretích strán“.
13) Poplatok je zákazníkovi strhnutý pri finančnom prevode, a to v mene transakcie. V prípade, že je transakcia v inej mene ako USD, je poplatok strhnutý v danej mene podľa aktuálneho kurzu k USD podľa sadzieb Interactive Brokers (UK) Ltd.
14) Mercurius Pro, o.c.p., a.s. umožňuje jednu žiadosť o výber zdarma za kalendárny mesiac. Po prvom výbere (akéhokoľvek druhu) bude Mercurius Pro, o.c.p., a.s. účtovať uvedené poplatky Tretích strán za každé následné stiahnutie finančných prostriedkov.

Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.