Argos Commodity Strategy
Asset management

Ticker portfolia: MP-ACS-AM

Základní informace
Povaha portfolia / Investiční strategie a cíl
Upozornění na riziko
Detailní informace ke stažení
Typ portfolia ETF, Akcie
Konstrukce Portfolio obsahuje ETF fondy zaměřené na komoditní trhy, akcie těžařských firem (drahé kovy, energie).
Manažer portfolia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 6/3/2024
Denominace USD
Minimální vklad 10 000 USD
Investiční horizont 5 let
Výstupní podmínky 1 měsíc výpovědní lhůta

Produkt slibuje investorům výnosy v souladu se stanoveným benchmarkem. Zhodnocení portfolia je udáváno v USD. Od investora se vyžaduje minimální vstupní investice 10 000 USD. Optimalizace fondu zajišťuje jeho fungování na období 5 let.

Investiční strategie a cíl

Tituly v tomto portfoliu (ETF, Akcie) se zakládají na predikci výnosů v souladu s benchmark Bloomberg Commodity Index.

Užší výběr do portfolia se zakládá na následujících parametrech:

Zastoupení v rámci Bloomberg Commodity Indexu, Akcie, ETF spojené s těžaři, drahými kovy

Konkrétní výběr titulů se v tomto případě zaměřuje na ETF fondy spojené s komoditami, které zahrnují nejen drahé kovy jako zlato a stříbro, ale i energie typu plyn, ropa apod. Do portfolia jsou rovněž zařazeny těžařské firmy jako Exxon Mobil a Shell. Tato kombinace aktiv je navržena na základě kritérií tržní kapitalizace a výkonnosti jednotlivých společností.

Na základě dlouhodobých růstových koeficientů jsou do portfolia vybíráni lídři v konkrétních indexových kategoriích, což zahrnuje jak komoditní firmy, tak ETF investující do komodit.

Poměr mezi jednotlivými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě, aby byla zajištěna optimální diverzifikace a maximalizace výkonnosti portfolia. Výchozím požadavkem je výkonnost jednotlivých komponent a jejich příspěvek k celkové hodnotě portfolia, přičemž ideální poměr složek v portfoliu je pružně upravován v souladu s aktuálním vývojem úrokových měr a výkonností trhu komodit.

Investiční strategie Vyvážená
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což představuje nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 10 000 USD

Scénáře 1 rok2 roky3 roky 4 roky 5 let
Stresový scénář 3 4901 218425148 52
Nepříznivý scénář 5 3202 8301 506 801 426
Neutrální scénář 10 36510 74311 135 11 542 11 963
Příznivý scénář 10 73011 51312 354 13 256 14 223

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj indexu Bloomberg Commodity Index a jaký nastane celkový vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách mercurius.pro.

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.