Premium Dividend Asset
Asset management

Ticker portfolia: MP-MPDA20-AM

Základní informace
Povaha portfolia / Investiční strategie a cíl
Upozornění na riziko
Detailní informace ke stažení
Typ portfolia Akciové
Konstrukce Portfolio obsahuje čistě dividendové tituly s ročním výnosem min. 4 % a vykázaným růstem čisté hodnoty za posledních 54 týdnů
Manažer portfolia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 1/4/2020
Denominace USD
Minimální vklad 25 000 USD
Investiční horizont 5 let
Výstupní podmínky 1 měsíc výpovědní lhůta

Produkt slibuje investorům jistotu nadproporcionálních výnosů, ve vztahu ke stanovenému benchmarku. Zhodnocení portfolia je udáváno v USD. Od investora se vyžaduje minimální vstupní investice 25 000 USD. Optimalizace fondu zajišťuje jeho fungování na období 5 let.

Investiční strategie a cíl

Dividendové tituly v tomto portfoliu se zakládají na predikci výnosů nad benchmark (US10YT). Užší výběr do portfolia se zakládá na následujících parametrech:

 • Růst za posledních 52týdnů > 0
 • Dividendový výnos > 4.00 % p. a.
 • Portfolio je přehodnocováno kvartálně. Majoritní zastoupení v něm má odvětví nadproporcionálně výnosových cenných papírů se syndikovanou Alpha nad 4,00 %.

  Konkrétní výběr titulů se zakládá na kritériích tržní kapitalizace a performance akcie. Například z S&P 500 a předních US společností tuto kombinaci pro nás aktuálně představují akcie Extra Space Storage Inc., Campbell Soup Company, The Clorox Company, The Kroger Co., Digital Realty Trust, Inc., Public Storage, Eli Lilly and Company a Merck & Co., Inc.

  Na základě dlouhodobě stanovených růstových koeficientů byli do portfolia vytipováni leadeři v konkrétních indexových kategoriích.

  Stále sledujeme performance na municipálních, státních a korporátních bondech.

  Plovoucí poměr mezi jednotlivými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě. Výchozím požadavkem je přitom výkonnost jednotlivých komponent. Ideální poměr složek v portfoliu podléhá aktuálnímu vývoji úrokových měr a výkonnosti trhu.

Investiční strategie Vyvážená
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 3 ze 7, což představuje nižší střední třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na nižší úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt držet 5 let.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 25 000 USD

Scénáře 1 rok2 roky3 roky4 roky5 let
Stresový scénář 8 9108 580 8 2627 9577 662
Nepříznivý scénář 9 6309 273 8 9308 6008 281
Neutrální scénář 10 30310 615 10 938 11 26911 611
Příznivý scénář 10 61311 26411 956 12 689 13 468

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 25 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj indexu SP500 a jaký nastane celkový vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách mercurius.pro.

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.