Billionaire balanced portfolio
Asset management

Ticker portfolia: MP-BBP20-AM

Základní informace
Povaha portfolia / Investiční strategie a cíl
Upozornění na riziko
Detailní informace ke stažení
Typ portfolia Akciové
Konstrukce Výběr top 30 amerických akcií nakupovaných významnými investory
Manažer portfolia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 1/4/2020
Denominace USD
Minimální vklad 25 000 USD
Investiční horizont 3 roky
Výstupní podmínky 1 měsíc výpovědní lhůta

Monitoring akcií, se kterými obchodují přední američtí investoři, poskytuje návod, jak se do transakcí na finančních trzích mohou zapojit i ti méně zkušení. Nabízí se jim tak unikátní příležitost spolupodílet se na investičních strategiích těch nejzkušenějších aktérů obchodování na Wall Street. Tyto postupy poskytují množství cenných dat a inspirace pro správce řízených účtů.

Veřejnost by se přitom bez vhodně zvoleného prostředníka k datům o podílech magnátů, mezi které patří například Warren Buffett nebo Carl Icahn, dostávala pouze s obtížemi.

Takovou službu vám nabízí právě společnost Mercurius Pro, o. c. p., a. s.

Možnost tato data využívat tak už nadále nezůstává pouze výsadou sofistikovaných a institucionálních investorů. Osvojení strategie „Billionaire balanced portfolio“ znatelně rozšiřuje investiční možnosti drobných investorů, kteří teď mohou využít zaručené investiční strategie prověřené největšími burzovními legendami.

Úzkou skupinu miliardářů z Wall Street většina investorů vnímá jako jistý nedosažitelný standard, ke kterému vzhlíží. Díky tomuto druhu Asset managementu mohou retailoví investoři využít benefitů precizního výběru akciových titulů, který byl prozatím dosažitelný pouze touto privilegovanou skupinou. Investiční rozhodnutí miliardářů a zkušených investorů jsou přitom pro drobné střadatele klíčové. Mezi členy vybrané investorské skupiny, kterou sleduje toto investiční portfolio patří, kromě Warrena Buffetta nebo Carla Icahna, i George Soros, John Paulson, Ray Dalio, Paul Singer, Robert Citrone nebo Daniel Loeb.

Investiční strategie a cíl

Profesionální analytici upřednostňují kvalitu na úkor kvantity. Pomocným a spolehlivým nástrojem každé finanční instituce jsou pravidelné povinné reporty SEC (Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států). Investoři z nich mohou načerpat cenné informace o způsobech, jak investují nejúspěšnější miliardáři ve Spojených státech.

Typicky se v jimi spravovaných portfoliích objevuje stejných 20-30 akciových titulů. Na tomto předpokladu zakládáme logiku investiční strategie Billionaire balanced portfolio.

Konkrétní výběr aktiv se zakládá na kritériích tržní kapitalizace a performance akcie. Například z S&P 500 a předních US společností tuto kombinaci pro nás aktuálně představují akcie Microsoft Corporation, The Macerich Company, Five Point Holdings, LLC, Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, Citigroup Inc. Valmont Industries, Inc a Macy's Inc. a jiné.

Plovoucí poměr mezi jednotlivými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě. Výchozím požadavkem je přitom výkonnost jednotlivých komponent. Ideální poměr složek v portfoliu podléhá vývoji úrokových měr a výkonnosti trhu.

Investiční strategie Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což představuje třetí nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší střední úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt držet 3 roky.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 10 000 USD

Scénáře 1 rok2 roky3 roky
Stresový scénář 8 9108 5808 262
Nepříznivý scénář 9 6309 2738 930
Neutrální scénář 10 34910 71111 085
Příznivý scénář 10 69011 46612 278

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj indexu SP500 a jaký nastane celkový vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách mercurius.pro.

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.