Standard & Poor’s
Asset management

Ticker portfolia: MP-SP500-AM

Základní informace
Povaha portfolia / Investiční strategie a cíl
Upozornění na riziko
Detailní informace ke stažení
Typ portfolia Akciové
Konstrukce Vážené na základě tržní kapitalizace, Index S&P 500
Manažer portfolia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 1/4/2020
Denominace EUR
Minimální vklad 25 000 EUR
Investiční horizont 5 let
Výstupní podmínky 1 měsíc výpovědní lhůta

Americký akciový index S&P 500 je vážený akciový index, který monitoruje 505 největších akciových společností obchodovaných v USA. Vnitřním uspořádáním sleduje tržní kapitalizaci jednotlivých firem v indexu, přičemž kapitalizaci každého z podniků v něm zahrnutém porovnává s celkovou tržní kapitalizací. Výběr se řídí i celkovým objemem obchodování titulu a stranou neponechává ani kritérium oborové reprezentativnosti. Tím se z něj stává ideální nástroj pro získávání přehledu a aktuálních informací o struktuře americké ekonomiky.

Standard & Poor’s nesleduje pouze tituly obchodované na Wall Street (NYSE). Jako skutečně všestranný nástroj reflektuje i společnosti obchodované na American Stock Exchange (AMEX) a ty monitorované technologickým indexem NASDAQ.

S&P 500 je čistý „price index“. Nezohledňuje dividendy, díky výběru společností z něj však investor vyčte data o solidnosti firem. Je pak spíše výjimkou, pokud některé ze sledovaných společností nevyplácejí pravidelnou dividendu svým akcionářům.

Investiční strategie a cíl

Po skončení finanční krize v březnu 2009 dosahuje performance indexu úrovně 462 % s průměrným měsíčním výkonem +3,67 %. Dlouhodobý dividendový výnos představuje 4,33 %, přičemž v listopadu 2019 dosahoval 1,85 %.

Absolutní maximum index zaznamenal v červnu 1932, kdy vykazoval hodnoty na úrovni 13,84 %. Minimální hodnoty na úrovni 1,11 % zaznamenal v srpnu roku 2000. Index slibuje agregovaný průměrný výnos 48,37 % p. a. v uvedeném období. Od začátku roku 1970 dodnes se výnos drží na úrovni 3 441 %. Investoři mohou využívat výhod široce diversifikovaného portfolia váženého tržní kapitalizací, objemem obchodování a postavením odvětví v americké ekonomice s velmi výkonným dividendovým apendixem. Výhodou je jeho snadná čitelnost doplněná vysokou mírou diversifikace. V retailových podmínkách se tak jedná o opravdu jedinečný nástroj.

V Asset managementu je index SP500 obchodován pomocí nástroje Shares Core S&P 500 UCITS ETF.

Investiční strategie Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což představuje střední třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztrátyvýkonu v budoucnu a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt držet 5 let.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 10 000 USD

Scénáře 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Stresový scénář 8 910 8 580 8 262 7 957 7 662
Nepříznivý scénář 9 630 9 273 8 930 8 600 8 281
Neutrální scénář 10 478 10 979 11 504 12 055 12 631
Příznivý scénář 10 973 12 042 13 214 14 501 15 913

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj indexu SP500 a jaký nastane celkový vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách mercurius.pro.

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.