Dokumenty

Ostatné dokumenty

Prehlásenie o vlastníctve prostriedkov
Správa nezávislého audítora z auditu učtovnej závirky (...) 2017
Zásady zapájania správcu aktív do výkonu práv akcionárov v zmysle § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. o (...)
Postupy pri uplatňovaní práv dotknutých osôb podľa GDPR

2017

Správa nezávislého audítora z auditu učtovnej závirky (...) 2017

2018

Bilancia aktív a pasív 31.12.2018
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej (...) 2018
Správa nezávislého audítora z auditu učtovnej závirky (...) 2018

2019

Správa nezávislého audítora z auditu učtovnej závirky (...) 2019
Bilancia aktív a pasív 31.12.2019
Informácie zverejnené obchodníkom (...)§ Stav k 30.6.2019
Informácie zverejnené obchodníkom (...)§ Stav k 31.12.2019
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej (...) 2019

2020

Informácie zverejnené obchodníkom (...) § Stav k 30.6.2020
Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b zákona č. 566/2001 Z.z. stav k 31.12.2020
Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b zákona č. 566/2001 Z.z. finančné informácie stav k 31.12.2020
Správa nezávislého audítora z audiru účtovej závierky 2020
Informácia o pia-ch najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania

2021

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b zákona č. 566/2001 Z.z. finančné informácie stav k 30.6.2021
Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b zákona č. 566/2001 Z.z. stav k 30.6.2021
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania 2021
Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi
Správa nezávislého audítora k účtovej závierke a výročnej správe spoločnosti

2022

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu za rok 2022
Správa nezávislého audítora k účtovej závierke a výročnej správe spoločnosti za rok 2022
Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi

2023

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu za rok 2023
Správa nezávislého audítora k účtovej závierke a výročnej...

2024

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu za rok 2023
Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa § 74b zákona č. 566/2001

Nejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.