Standard & Poor’s
Asset management

Ticker portfólia: MP-SP500-AM

Základné informácie
Povaha portfólia / Investičná stratégia a cieľ
Upozornenie na riziko
Detailné informácie k stiahnutiu
Typ portfólia Akciové
Konstrukce Vážené podľa trhovej kapitalizácie, index S&P 500
Manažér portfólia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 1/4/2020
Denominácia EUR
Minimálny vklad 25 000 EUR
Investičný horizont 5 let
Výstupné podmienky 1 mesiac výpovedná lehota

Americký akciový index S&P 500 je vážený akciový index, ktorý monitoruje 505 najväčších akciových spoločností obchodovaných v USA. Vnútorným usporiadaním sleduje trhovú kapitalizáciu jednotlivých firiem v indexe, pričom kapitalizáciu každého z podnikov v ňom zahrnutom porovnáva s celkovou trhovou kapitalizáciou. Výber sa riadi aj celkovým objemom obchodovania titulu a stranou nenecháva ani kritérium odborovej reprezentatívnosti. Tým sa z neho stáva ideálny nástroj pre získavanie prehľadu a aktuálnych informácií o štruktúre americkej ekonomiky.

Standard & Poor 'nesleduje iba tituly obchodované na Wall Street (NYSE). Ako skutočne všestranný nástroj reflektuje aj spoločnosti obchodované na American Stock Exchange (AMEX) a tie monitorované technologickým indexom NASDAQ.

S & P 500 je čistý "price index". Nezohľadňuje dividendy, vďaka výberu spoločností z neho však investor vyčíta dáta o solídnosti firiem. Je potom skôr výnimkou, ak niektoré zo sledovaných spoločností nevyplácajú pravidelnú dividendu svojim akcionárom.

Investičná stratégia a cieľ

Po skončení finančnej krízy v marci 2009 dosahuje performance indexu úrovne 462% s priemerným mesačným výkonom +3,67%. Dlhodobý dividendový výnos predstavuje 4,33%, pričom v novembri 2019 dosahoval 1,85%.

Absolútne maximum index zaznamenal v júni 1932, kedy vykazoval hodnoty na úrovni 13,84%. Minimálne hodnoty na úrovni 1,11% zaznamenal v auguste roku 2000. Index sľubuje agregovaný priemerný výnos 48,37% pa v uvedenom období. Od začiatku roka 1970 dodnes sa výnos drží na úrovni 3 441%. Investori môžu využívať výhody široko diverzifikovaného portfólia váženého trhovou kapitalizáciou, objemom obchodovania a postavením odvetvia v americkej ekonomike s veľmi výkonným dividendovým apendixom. Výhodou je jeho ľahká čitateľnosť doplnená vysokou mierou diverzifikácie. V retailových podmienkach sa tak jedná o naozaj jedinečný nástroj.

V Asset managemente je index SP500 obchodovaný pomocou nástroja Shares Core S&P 500 UCITS ETF.

Investičná stratégia Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ všeobecného rizika je indikátorom porovnanie úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými nástrojmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že v produkte prídete o investovanú sumu z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavuje strednú triedu rizika. Hodnotia sa tým potenciálne ztráty výkonu v budúcnosti a je pravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 5 rokov.

Táto tabuľka zobrazuje možné scenáre vývoja investície v objeme 10 000 USD

Scenáre 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Stresový scenár 8 910 8 580 8 262 7 957 7 662
Nepriaznivý scenár 9 630 9 273 8 930 8 600 8 281
Neutrálny scenár 10 478 10 979 11 504 12 055 12 631
Priaznivý scenár 10 973 12 042 13 214 14 501 15 913

Táto tabuľka znázorňuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť v období ďalších piatich rokoch pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historického a predpokladaného vývoja, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, aký bude vývoj indexu SP500 a aký nastane celkový vývoj na svetových trhoch. Tiež bude dôležité, či ponecháte investovanú sumu po celú zamýšľanú dobu. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, kedy vám tvorca produktu nebude môcť vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady samotného produktu, hlavne vstupný a manažérsky poplatok, rovako ako poplatok zo zisku.

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže rásť aj klesať. Výnosy minulé nie sú zárukou výnosov budúcich. Môžete stratiť aj viac, než bol celý Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr starostlivo zvážte. Nerobte žiadne obchody, ak starostlivo nerozumiete všetkým rizikám. Viac informácií môžete nájsť na našich webových stránkach mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by mal potenciálny investor venovať pozornosť dokumentu s kľúčovými informáciami. Informácie uvedené v tejto správe majú iba informačný charakter a ich cieľom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Údaje o minulých kurzoch a výnosoch uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za indikátor budúceho vývoja. Hodnota investície môže s časom ako stúpať, tak aj klesať a Mercurius Pro, ocp, as, ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie urobené na podklade údajov v tomto dokumente uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami.

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3
SymbolSpolečnostNákupní cenaVáha
SXR8Shares Core S&P 500 UCITS ETF250,15100,00%

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
Časové obdobíKonec obdobíZačátek obdobíHodnota na konciHodnota na začátkuVýkonnost
1M (%)24.2.202425.1.2024178 277,61178 277,610,00%
3M (%)24.2.202426.11.2023178 277,61175 003,041,87%
6M (%)24.2.202428.8.2023178 277,61173 820,682,56%
1Y (%)24.2.202424.2.2023178 277,61168 058,136,08%
od založení24.2.20241.4.2020178 277,61100 000,0078,28%Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.